Novice:
Želite poudariti vaše produkte? Imate gostinsko dejavnost?
Potrebujete polico, šank, priložnostno površino za letake, promocijski material? Šotor lahko delno zaprete s šankom, polico, ki se lahko spodaj nadaljuje kot polovièna stranica, seveda lahko tudi potiskana. Polica nosi veè kot 30 kg!